Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən milli reytinq agentliyinin yaradılması imkanları nəzərdən keçirilir.

Bu istiqamətdə AMB tərəfindən beynəlxalq təcrübə araşdırılıb və bir sıra ölkələrin təcrübəsi öyrənilib.

Qeyd edək ki, AMB yerli kredit reytinq agentliyinin yaradılması üzrə mümkün variantları yerli banklarla müzakirə edəcək.

.