Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında ölkə prezidentinin fərmanı düzgün tətbiq edilməyib.

Bu qənaətə Hesablama Palatası hava limanında apardığı yoxlamalardan sonra gəlib. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06.09.1997-ci il tarixli 629 nömrəli Fərmanının tələbinə əməl edilməyərək dövlət əmlakının icarəyə verilməsində dövr ərzində 59.615 manat vəsaitin 50%-i, yəni 29.807 manat vəsait dövlət büdcəsinə ödənilməyib, eynilə "Aeroport Taksi” MMC ilə də Fərmanının tələblərinə əməl edilməyərək dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən dövr ərzində 36.400 manat icarə haqqının 50%-i, yəni 18.200 manat məbləğində vəsait dövlət büdcəsinə ödənilməyib.

Palatanın hesabatında həmçinin bildirilib ki, Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında dövlət büdcəsinə ödənilməli olan vergi başqa quruma ödənilib.

Bu, Hesablama Palatasının hava limanında apardığı yoxlamalardan sonra məlum olub. Belə ki, Hava Limanı tərəfindən 2021-2022-ci illərdə alınmış idxal malları üzrə büdcəyə ödənilməli olan 116 300 manat məbləğində əlavə dəyər vergisi dövlət büdcəsinə deyil, Naxçıvan MR-nın İnkişafı və Müdafiəsi Fonduna köçürülüb.

Eyni zamanda audit əhatə etdiyi dövrdə satınalmaların keçirilməsində malsatan və podratçıların iştirakı zamanı onların azad rəqabət hüququnun qorunması, dövlət vəsaitlərindən qənaətlə istifadə edilməsi və dövlət vəsaitlərinin xərclənməsində şəffaflıq prinsiplərinə Hava Limanı tərəfindən əməl edilməyib. Hava Limanın 2021-ci ildə 92 hüquqi və fiziki şəxslərlə və 2022-ci ildə 91 hüquqi və fiziki şəxslərlə dövlət satınalma metodu tətbiq edilmədən birbaşa müqavilə bağlanılaraq həyata keçirilib ki, bu da Hava Limanının xərclərinin 36%-nı təşkil edib.

.